مدیر سیستم
  معافیت مالیاتی و بیمه درمانی همسران شهید
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/05/06
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درخصوص  معافیت مالیات خانواده شاهد طبق ماده 56 . وطبق دستور مدیر امور مالی آقای قلی زاده به کلیه واحدها در

تاریخ 4/5/94  و به شماره 94/10/34/19647  که خانواده شمعظم شهدا از معافیت مالیاتی و بیمه تکمیلی و مکمل

معاف می باشند .


خانواده شاهد :
خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی

از اعضاء خانواده شان (پدر- مادر- همسر-فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشند .

ماده 56: صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد جانبازان و

آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند .